Aveflor
Naše filosofieFilosofie rodinné společnosti AVEFLOR je založena na respektu k přírodním zákonům.

Naše filosofie

Filosofie rodinné společnosti AVEFLOR je založena na respektu k přírodním zákonům, které řídí veškeré dění kolem nás. Za stěžejní považujeme zákon rovnováhy mezi dáváním a braním. Přijetá vize, již lze vyjádřit heslem:

 

„Spokojený zákazník, kvalitní a inovativní produkty, bezpečný a finančně stabilní podnik s ohledem na trvale udržitelný rozvoj jako předpoklad prosperity a dlouhodobého rozvoje společnosti.“,

 

zrcadlí tuto rovnováhu — poskytování kvalitních výrobků a služeb vede ke spokojenému zákazníku. Je-li zákazník spokojen, předává přiměřenou protihodnotu, která vytváří předpoklad prosperity společnosti.

Naše poslání

Poslání (vychází z filosofie) AVEFLORu lze shrnout do následujících principů, k nimž směřujeme:
 • spokojenost zákazníků;
 • poskytování kvalitních výrobků a služeb;
 • vytváření dostatečného zisku pro rozvoj společnosti;
 • spokojenost zaměstnanců, jejich ztotožnění s vizí, posláním a strategií společnosti;
 • spokojenost vlastníků společnosti;
 • zajištění podnikání v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy;
 • pozitivní chování společnosti vůči životnímu prostředí;
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
 • v co největší míře naplňovat myšlenku trvale udržitelného rozvoje;
 • podpora aktivit vedoucích k posílení duchovního a mravního povědomí v národě;
 • šíření dobrého jména společnosti v regionu, v celé ČR i v zahraničí.
Čisté prostory - vstup do výrobních prostor
K naplnění svého poslání zpracovala společnost v roce 2019 „Vizi, poslání a strategii společnosti na období 2019–2024“ a má přijatou Politiku jakosti, která je ke stažení zde (PDF, 71 kB).  
Máte dotaz? Volejte zdarma
800 900 283
Volejte v pracovní dny 8-16 hodin
AVEFLOR, a. s.
Budčeves 26
507 32 Kopidlno
Česká republika
+420 493 551 111
+420 493 551 057 (objednávky)

Kontaktní formulář
Avelor mapa